birl

[[t]bɜrl[/t]]
v. t.
1) dial. to cause (a floating log) to rotate rapidly by treading upon it
2) brit. Brit. to spin
Etymology: 1715–25 birl′er, n.

From formal English to slang. 2014.

Look at other dictionaries:

  • Birl — Birl, v. t. & i. To revolve or cause to revolve; to spin. [Scot.] Sir W. Scott. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

  • Birl — Birl, v. t. & i. [AS. byrlian. [root]92.] To pour (beer or wine); to ply with drink; to drink; to carouse. [Obs. or Dial.] Skelton. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

  • birl — birl; birl·er; …   English syllables

  • birl — [bʉrl] vt., vi. [earlier pirl, to spin, ? echoic, after WHIRL, PURL1] 1. Scot. to spin with a whirring sound ☆ 2. to revolve (a floating log) by treading …   English World dictionary

  • birləşmə — 1. «Birləşmək»dən f. is. 2. is. Təşkilat, ittifaq, cəmiyyət (müxtəlif müəssisə və idarələrin adı). 3. is. hərb. Ayrı ayrı hərbi hissələrdən və digər müstəqil qoşun vahidlərindən ibarət qrup. Tank birləşməsi. – Silahlı qüvvələrimizin bütün… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • birləşmək — f. 1. Bir araya toplaşaraq, bir birinə qarışaraq bir küll halına gəlmək. Nümayişçilər meydanda birləşəcəklər. Hissələr çayın sahilində birləşdi. Qoşunlar hücum etmək üçün birləşdilər. 2. İttifaq bağlamaq, həmrəy olmaq, bir araya toplaşmaq, öz… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • birləpəli — sif. bot. Ləpəsi tək, birevcikli. Birləpəli meyvələr. Buğda, arpa birləpəli, paxla isə ikiləpəlidir. Fındıq birləpəli olur. – Sərvkimilər fəsiləsi . . saçaqlı köklərə malik birləpəli bitkilərdir. Qədirov …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • birl — I. intransitive verb Etymology: Middle English, from Old English byrelian; probably akin to Old English beran to carry more at bear Date: circa 1585 chiefly Scottish carouse II. verb Etymology: perhaps imitative Date: 1724 …   New Collegiate Dictionary

  • birl — birler, n. /berrl/, v.t. 1. Chiefly Northern U.S. Lumbering. to cause (a floating log) to rotate rapidly by treading upon it. 2. Brit. to spin or cause to rotate. v.i. 3. Chiefly Northern U.S. Lumbering. to cause a floating log to rotate rapidly… …   Universalium

  • birl — 1. verb a) To cause a floating log to rotate by treading on it. [ …   Wiktionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.